Måndagen den 6 december 2021

Styrelsen

 

Ordförande Mats Andersson 0171-44 60 10 073 - 416 87 24
Sekreterare Sofia Andersson  
Kassör Jorma Lempinen   070 - 573 48 57
Revisor Per Edblad   070 - 254 52 69
Revisor Håkan Jansson   070 - 379 50 72
Styrelsesuppleant Rickard Eckebring   073 - 650 47 29
Styrelsesuppleant Rune Jonsson 0171-306 49 070 - 678 88 89
Kassör suppleant Leif Hagdahl 0171-890 77 073 - 448 24 22
Kassör suppleant Mats Andersson 0171-44 60 10 073 - 416 87 24


Övriga:

Brovakt Kontakt sker via styrelsen