Söndagen den 10 december 2023

Ordningsregler

 

Allmänna ordningsregler

A. Förtöjningsregler
Båten skall vara förtöjd vid bryggan på ett sjömannamässigt sätt avseende kvalitet och dimensioner på förtöjningsgods, fjädrar, fjädersäkringar samt fästanordningar. Förtöjning ska alltid vara anordnad med minst en fjäder mot bryggan och med två mot resp. stolpe i aktern. Förtöjningsgods som är monterat på bryggan och stolpe ska bortmonteras efter det att båten är torrsatt. Tampar och fjädrar riskerar annars att frysa fast i isen med ökad risk för skador och ställer till problem vid bryggjobb. Om förtöjningsgods har gått sönder eller saknas vid t.ex iläggning finns förtöjningsgods i gröna boden för en tillfällig lösning.

Förtöjning av fritidsbåtar

B. Områdesordning
Parkering av bilar inom klubbområdet ska ske på markerade platser (P-plats) och båttrailers ska alltid parkeras vid uppläggningsplatsen (innanför "kättingen").

C. Uppläggningsplats
Vid uppläggning av båtar, båttrailers etc. ska dessa märkas med ägarens båtplatsnummer.