Söndagen den 10 december 2023

Publicerad 2023-10-01

Miljopolicy

Miljopolicy

Miljöpolicy för Hjulsta Båtklubb  

Vi är alla människor och Vi är alla ansvariga för vår Nutid som Framtid 

I vår klubb värnar Vi om  

 • Varandra 

 • Vattnet vi nyttjar 

 • Marken vi arrenderar 

 • Marken vi använder 

 • Våra redskap 

 • Vi föredrar varor som är tillverkade för en hållbar framtid 

 • Våra båtar och dess tillbehör 

 • Vi slösar inte  

 • Vi tänker efter före 

 • Att Hjälpas åt 

 • Om att använda de redskap som finns innan vi köper nytt  

 • Om att ta hem det vi har med oss ut i fråga om avfall  

 • Att skyndsamt kontakta berörd person vid misstanke eller anmodan om brister 

 

Miljöpolicyn är våra riktlinjer som leder oss till en hållbar framtid