Söndagen den 10 december 2023

Historia

 

Kort sammanfattning om bildandet av Hjulsta Båtklubb

 

1963-12-15

Hjulsta delägare, Jordägare, upplåter härmed till Enköpings Amatörfiskareförening, arrendator, nyttjanderätten till ett markområde väster om Hjulstabron. Arrendetiden bestämmes till 1 Januari 1964 - 31 Mars 1968 och arrendeavgiften utgör 500 kronor per år. 

Arrendekontraktet undertecknat av Hjulsta delägare Ewa Banér och Enköpings Amatörfiskareförening Ture Wetterström.

1967

K-G. Insulander blir ny ägare av egendomen där bryggan är belägen.

1968-03-31

K-G. Insulander, Jordägare, upplåter härmed till Hjulsta Båtklubb, arrendator, nyttjanderätten till ett markområde väster om Hjulstabron. Arrendetiden bestämmes till 1 April 1968 - 31 Mars 1973 och arrendeavgiften utgör 1.000 kronor per år och regleras enligt konsumentprisindex per den 31 december 1967.

Arrendekontraktet undertecknat av godsägare K-G. Insulander och Hjulsta Båtklubb Martin Persson och Sten Wetterström.

1968-11-25

Hjulsta Båtklubb ingår ett köpeavtal med godsägare K-G.Insulander av bryggan där köpesumman uppgår till 1.000 kronor.