Fredagen den 21 februari 2020

Publicerad 2020-02-08

Medlemsavgifter 2020


Medlemsavgiften 2020 är 1.800:- och för brukare av endast rampen 1.500:-

enl. beslut av årsmötet 2019.

Avgiften skall vara betald senast 15:e Mars

Styrelsen