Söndagen den 26 januari 2020

Publicerad 2019-02-07

Medlemsavgiften 2019


Medlemmar, Glöm inte att notera båtplatsnummer

vid inbetalningen av medlemsavgiften !

Styrelsen