Lördagen den 27 februari 2021

Publicerad 2020-08-26

KRIS


Nu har styrelsen uppdagat efter genomgång med kassören att det finns flertalet medlemmar som inte har betalat medlemsavgiften för 2020.

Utebliven betalning innebär enligt stadgarna att man har förverkat sitt medlemsskap ! Du som ej betalat ombedes göra det direkt annars ser

vi oss nödsakade att insamla din nyckel som går till båtplatsen.

Styrelsen