Lördagen den 27 februari 2021

Publicerad 2020-04-25

INSTÄLLD STÄDDAG !


Styrelsen har beslutat att Städdag den 2 maj och Årsmötet samma dag skall p g a den rådande Coronapandemin ställas in.

Vi återkommer senare med nytt datum för genomförande.

Vill någon medlem på eget initiativ utföra något som hen tycker bör göras så möter det inget hinder.

Styrelsen gm

Bo Bodin  Sekr.